• İngiltere Vize Başvuruları
 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
 • Varsa eski pasaportunuz.
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..
  Bu form danışmanlarınız  yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez
  kalem ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.
 • – VAF1 FORMU
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde
  çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar
  kabul edilmez.
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler
  aşağıdaki gibidir;a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi )
  Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik, su
  faturaları vb.
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri )b) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası,
  şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların
  İngilizce’ye tercüme edilmesi zorunludur )c) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ).
  Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri. Özellikle bu amaç için bankanızdan
  antetli kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubunun İngilizce olması
  zorunludur.d) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları,
  banka cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )e) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı
  fotokopisi, hisse senedi, vs. )
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki
  üniversitenin koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve
  transkriptiniz.
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce
  olması  zorunludur.b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında
  ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini
  teyit eden noter tasdikli belge  ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ).
  İngilizce olması zorunludur.Öğrenci ( Uzun Süreli Öğrenciler ) / Öğrenci Adayı Vizesi İçin Gereken Belgeler
 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  Bu form danışmanlarınız yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez
  kalem ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.– VAF 3 FORMU
 • 2 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde
  çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar
  kabul edilmez.
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler
  aşağıdaki gibidir;a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
 • Maddi durumu gösterir belgeler ( Ebeveynin/Yasal Velinin )a) Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler ( aslı+fotokopileri ) 2 adet yakın
  zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş
  olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalı. Bilgisayarda taranmış kopyalar kabul
  edilmez.
 • Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri.
 • Doğru vize harcı. Bu harç Türk Lirası olarak konsoloslukta ödenecektir.
 • Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler
  aşağıdaki gibidir;a) Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri : Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası,
  şirket imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ( fotokopileri ). ( İlgili paragrafların İngilizce’
  ye tercüme edilmesi zorunludur )b) Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları ( asılları+fotokopileri ).
  Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri. Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli
  kağıda hesap dökümü istenebilir. Banka mektubununİngilizce olması zorunludur.c) Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler. Örneğin onların maaş bordroları, banka
  cüzdanları ( asılları ve fotokopileri )d) Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler. ( Tapu fotokopileri, araba ruhsatı fotokopisi,
  hisse senedi, vs. )
 • Eğer uzun süreli üniversite öğrencisi olarak gidiyor iseniz Birleşik Krallık’taki üniversitenin
  koşulsuz kabul mektubu ( aslı+fotokopisi )
 • Eğer Türkiye’de öğrenci iseniz öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz ve transkriptiniz.
 • Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.
 • İngilizce bilginizi gösterir kanıt.
 • Sponsorunuzdan (eğer varsa ):a) Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması
  zorunludur.b) Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler ( aslı+fotokopisi )
  Örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik,
  su faturaları vb.
 • 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında
  ebeveynleri/yasal velileritarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini
  teyit eden noter tasdikli belge ( aslı+fotokopisi ) İngilizce olması zorunludur.
 • Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler ( fotokopi ).
  İngilizce olması zorunludur.18 Yaş Altı Kısa Dönem Öğrenci Vizesi İçin Gereken Evraklar
 • En az 6 ay geçerliliği ve kullanılabilir vize sayfaları olan pasaport.
 • Varsa eski pasaportunuz.
 • İngiltere Konsolosluğu vize başvuru formu. Forma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  Bu form danışmanlarınız yardımı ile tümü İngilizce olacak şekilde siyah tükenmez kalem
  ile doldurulmalı ve tarafınızdan imzalanmalıdır.